Ďakujeme našim sponzorom a partnerom!

Bez nich by sme sezónu nezačali a neodohrali. Veľká vďaka patrí našim sponzorom a partnerom, ktorí sa rozhodli nás podporovať v aktuálnej sezóne 2019/2020 a záleží im na rozvoji univerzitného hokeja aj v našom meste – v Trenčíne. Prepojiť štúdium so športom nie je často jednoduché, no sme presvedčení, že vďaka vašej podpore to zvládneme.

ĎAKUJEME!